Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #948133

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilere ilişkin yanlış bir bilgidir?


Medya ile ilişkiler halkla ilişkilerin en temel konularından biridir. 

Medya ile ilişkiler çok geniş kapsamlı bir çalışma alanıdır

medya kurum ve kuruluşları milyonlarca kişiye aynı anda ulaşma imkânı sunar.  

Halkla ilişkiler uzmanları, çalıştıkları kurumun medya ile ilişkilerini başarılı bir biçimde
yürütebilmek için, gazetecilerle iyi ilişkiler kurmalı, her zaman kurumun lehine haberleri aktarmalıdır

Halkla ilişkilerin rolü, hizmet verilen kurum veya şirket ile medya arasında bir köprü vazifesi
görerek, hem kamuoyunun, hem de ürün ve hizmetlerden yararlanan kişilerin zamanında
ve doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır.


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkiler uzmanları, çalıştıkları kurumun medya ile ilişkilerini başarılı bir biçimde
yürütebilmek için, gazetecilerle iyi ilişkiler kurmalı, her zaman doğru haber vermeli
ve güvenilir olmalı, gazetecinin hazırlayacağı habere zemin oluşturacak metinleri özenli
ve editörlerin işlerini kolaylaştıracak biçimde hazırlamalıdır (Peltekoğlu, 2007:216). Gönderilen
metinlerin yeni, ilginç, önemli ve hedef kitlenin (okuyucu, izleyici ve dinleyici)
dikkatini çekecek boyutları olmasına dikkat etmelidir

Yorumlar
  • 0 Yorum