Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #950256

Halkla ilişkiler uygulayıcısının müdahale edebildiği, kurumun ücret ödeyerek yayımlattığı reklam,
ilan, advertorial gibi biçimler hangi kategori altında ele alınabilir?


Kurumsal kontrol

Kitle iletişim araçları

Basın ve medya

Kontrollü yayın

Kontrolsüz yayın


Yanıt Açıklaması:

Kurumların halkla ilişkiler yönetimleri için kullandığı yayınları, kontrollü ve kontrolsüz
olarak iki biçimde değerlendirmek mümkündür. Kontrollü yayın, halkla ilişkiler
uygulayıcısının müdahale edebildiği, kurumun ücret ödeyerek yayımlattığı reklam,
ilan, advertorial gibi biçimlerdir. Bunlara ek olarak kurum tarafından hazırlanan dergi,
bülten, gazete gibi yayınlar tamamen halkla ilişkiler uygulayıcılarının kontrolü altında
yayımlanır. Bu tür yayınlarda mesajın içeriği, uzunluğu, süresi, yayın zamanı gibi
tüm süreçler tamamen kurumsal kontrol altındadır. Ancak kontrolsüz yayın olarak da
adlandırabileceğimiz tüm kamuoyuna hitabeden kitle iletişim araçlarındaki içeriklere
müdahale etmek mümkün değildir (Özkan, 2009:125-126). Basına bilgi vermek veya
basın bülteni göndermek yayın içeriğine müdahale etmek değil, katkı sağlamak olarak
yorumlanabilir. Aksi halde, basının haberleri “nasıl yapması gerektiği” konusunda telkinde
bulunmak etik olarak doğru olmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum