Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #361343

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde Grunig ve arkadaşlarının ileri sürdüğü ilişki boyutlarından biridir?


Benzerlik

Doğrudanlık

Karşılıklı kontrol

İlişki geçmişi

Kesinlik


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkilerde ilişki boyutları kimi yaklaşımlara göre açıklık, güven, ilgi, yatırım ve bağlılık olarak ele alınırken, kimi yaklaşımlarda güven, şeffaflık, duygusallık, samimiyet, benzerlik, doğrudanlık, uzlaşma, kesinlik, ortak ilgi, ilişki geçmişi ve güvenilirlik şeklinde ele alınmaktadır. Özellikle bir halkla ilişkiler bilimcisi olan Grunig ve arkadaşlarının ortaya koydukları yaklaşımda ilişki boyutları (a) karşılıklı kontrol, (b) güven, (c) bağlılık ve (d) memnuniyet şeklinde sıralanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum