Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #370566

I. İyi basın ilişkileri

II. Siyasi sürtüşmeler

III. Daha çok sadık çalışan geliştirme

IV. Gönüllülerin çokluğu

V. Güçlü kaynak yatırımı

VI. Çevreyle uyum

Yukarıda yer alan maddelerden hangileri etkinlik sürecinin güçlü yönleri arasında yer almaktadır?


I, III ve VI

IV, V ve VI

I, V ve VI

II, V ve VI

I, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

ÜSTÜNLÜKLER

  • Güçlü kaynak yaratımı
  • Sponsorlar için iyi bir potansiyel oluşu
  • İyi eğitimli çalışanlar
  • Gönüllülerin çokluğu
  • İyi basın ilişkileri
  • Mükemmel bir site
Yorumlar
  • 0 Yorum