Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #361637

Aşağıdakilerden hangisi stratejik iletişim planında yer alan unsurlardan değildir?


Hedef

Hedef kitle

Taktik

Risk

Mesaj


Yanıt Açıklaması:

Stratejik iletişim planı, kurumun iletişim faaliyetlerine yönelik genel bir plandır ve kurumun neyi istediğinin yanı sıra bunun nasıl başarılacağının da belirlenmesini gerektirir. Stratejik iletişim planı da kendi içinde şu başlıklardan oluşur: (1) Mevcut durum analizi, (2) Amaç, (3) Hedef, (4) Hedef Kitle, (5) Mesaj, (6) Strateji, (7) Taktik, (8) Zaman Planı, (9) Bütçe, (10) Değerlendirme.

Yorumlar
  • 0 Yorum