Medya İlişkileri Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Başlık

II. Multimedya (audio, video ve görseller)

III. Tumblr, Twitter vb. paylaşımları

IV. Giriş paragrafı ve anahtar kelimeler

V. İlgili linkler

Yukardakilerden hangileri bir sosyal medya bülteninin temelde sahip olması gerekenler arasındadır?


I-II-III

II-III-IV

II-III-V

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz haberlere karşı birçok gazetenin uymaya söz verdikleri Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda yapılması gerekenler arasında yer almaz?


Açıklama göndermek

Ombudsmana başvurmak

Okur temsilcisine açıklamada bulunmak

Basın Konseyi’ne şikâyet etmek

Sosyal medyaya vermek


3.Soru

Etkinlikler için yüksek görünürlük yakalamak amacıyla tasarlanan malzemelere ne ad verilir?


Promosyon

Reklam

Hediye

Destek malzemeleri

Ticari mazlemeler


4.Soru

Castells’in tarihsel olarak ileri sürdüğü internetin düzeylerinden hangisi ilk sırada yer almaktadır?


Hacker kültürü

Girişimci kültürü

Sanal cemaat kültürü

Tekno meritokratik kültür

Sanal gerçeklik kültürü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik iletişim planında yer alan unsurlardan değildir?


Hedef

Hedef kitle

Taktik

Risk

Mesaj


6.Soru

İlk bilgisayar kim tarafından yapılmıştır?


William Cooke

Charles Wheatstone

Felix Millet

Charles Babbage

Eugene Werner


7.Soru

Sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hi­zmet etmek ­içi­n tüm ayrıntıları önceden planlanarak gerçekleştiri­len ri­tüeller­; sunum, performans veya kutlamalar aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


İtibar yönetimi

Algı yönetimi

Konu yönetimi

Etkinlik yönetimi

Halkla ilişkiler


8.Soru

“Bir web sayfasının düzenini kendi arzunuza göre yeniden düzenlemeniz mümkündür. Bir dijital gazetede hangi haberlerin öncelikli olarak gösterileceğini kendi isteğinize göre belirleyebilirsiniz.”

Bu durum yeni medyaya ait hangi prensiple ilgilidir?


Sayısal temsil

Otomasyon

Değişkenlik

Kodlar arasılık

Modülerlik


9.Soru

İletişim teknolojilerinin sayısallaşması, yeni yazılımlar ve uygulamalarla birlikte hayatımıza birtakım kavramlar girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Yeni medya

sosyal medya

Dijital medya

İnternet medyası

Radyo


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların gazetecilerin işini kolaylaştırmadıkları durumlardan biridir?


Sadece kendi kurumlarını ve müşterilerini ilgilendirecek kadar yüzeysel ve
kişisel bir bülten ise oluşturmak.  

Halkla ilişkiler profesyonelleri, kurumlarının gerçekten “haber
değeri” olan bilgilerini ve bültenlerini paylaşmaları

Halkla ilişkiler biriminin göndereceği basın bülteninin gündem yoğunluğunda kaybolmaması için bültenin haber değeri olan bilgiler içermesi 

Halkla ilişkiler biriminin göndereceği basın bülteninin konunun öneminin medya mensubuna uygun bir üslup ile izah edilmesi

Halkla ilişkiler profesyonelleri bültenleri ve kişilikleri ile muhabirleri etkileyip
haber hazırlamasını temin etmeleri


11.Soru

Etkinlikler içeriklerine göre kaç ana gruba ayrılmaktadır?


5

6

7

8

9


12.Soru

Anketlerle hedef kitlenin tatmin düzeyini ölçümlemek, etkinlik sırasında ve sonrasında hem sözlü hem de yazılı geribildirimler almak, etkinlik boyunca gözlem yapabilecek eğitimli personelin sunduğu verilerden yararlanmak etkinlik yönetim sürecinin hangi aşamasındadır?


Araştırma

Tasarım

Değerlendirme

Tasarım

Uygulama


13.Soru

Radyo ve televizyonlar künyelerini nereye bildirmek zorundadır?


Medya Etik Konseyi

Kültür Bakanlığı

RTÜK

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği

Basın Konseyi


14.Soru

Bir kişi veya kurumun hedef kitlesini etkileyebilmesi veya hedef kitlesinin sergilemiş olduğu tutum ve eylemlerden etkilenebilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Güven

Memnuniyet

Davranış değişikliği

Stratejik üstünlük

Karşılıklı kontrol


15.Soru

Beş temel aşamadan oluşan etkinlik yönetim sürecinin üçüncü basamağında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Planlama

Uygulama

Tasarım

Değerlendirme

Araştırma


16.Soru

Bir kurum gazeteyi "basın meslek ilkelerine uymaya davet ediyorsa", ilerleyen dönemde bu kurumun karşılaşabileceği sorun aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Gazete tarafından kurumu yerecek haberler yapılabilir.

Kurumun diğer kurumlarla sorun yaşamasına sebep olabilir.

Kurum ve gazete arasında hukuki bir sürecin başlamasına sebep olabilir.

Kurumun daha sonraki bültenlerinin o basın organında yer bulmasını güçleştirebilir.

Kurumun bu tavrı hizmet verdiği kişiler tarafından eleştirilebilir.


17.Soru

“İki şey arasındaki karşılıklı ilişki, bağ, münasebet, temas” olarak nitelendirilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?


İşlevsellik

İlişki

Karşılık

Etkinlik

Etki


18.Soru

Bir halkla ilişkiler yöneticisinin medya ile ilişkileri yönetirken bilmesi gereken önemli konular sıralandığında hangisi bu listede yer alamaz? 


Medya kuruluşlarının yayın politikası, 

Hedef kitle profili, 

Kamuoyuna ulaşma oranı, 

Yayın periyodu ve bülten için uygun zamanı bilme,

Bu çalışmadan hazanacağı maximum gelir.


19.Soru

Otomasyon kavramının düzeyleri nelerdir?


Yaratma – değiştirme

Maniple etme – serbest bırakma

Bilinç düzeyi – bilinç altı

Nicel temsil – nitel temsil

Alt – üst


20.Soru

Belirli bir konu çerçevesinde gazeteci ile haberin kaynağının yüz yüze ya da yazılı olarak yaptıkları görüşmeden yola çıkarak kaleme alınmış metinler aşağıdakilerden hangisidir?


Basın bülteni

Mülakat

Basın buluşması

Röportaj

Basın toplantısı