Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #370163

I. Kurum itibarını arttırmak

II. Hedef kitle, kurum içi personel ve kamuoyunda iyi niyet ve ilgi yaratmak

III. Sosyal bir deneyim vaat etmek

IV. Farklı etkinliklerle fon oluşturma

V. Turizmin gelişimini sağlamak

Yukarıda yer alan maddelerden hangileri katılımcılara, organi­zasyona, bütçe ve plan yanında medya yansımasına gereksi­ni­m duyan ve kurumsal amaçlara katkıda bulunan etki­nl­iği­n belli­ başlı hedefleri arasında yer almaktadır?­


I, II ve IV

I ve III

III ve V

II, IV ve V

I ve V


Yanıt Açıklaması:
  • Katılımcılara, organ­izasyona, bütçe ve plan yanında medya yansımasına gereks­in­im duyan ve kurumsal amaçlara katkıda bulunan etk­inl­iğin bell­i başlı hedefleri­ bulunmaktadır:
  • Sürekli ve güvenilir finansman sağlanmasına hizmet etmek,
  • Medya ilgisi yaratarak farkındalığı arttırmak,
  • Farklı etkinliklerle fon oluşturma ya da diğer aktivite ve programlara daha çok ilgi çekmek,
  • Kurum itibarını arttırmak,
  • Hedef kitle, kurum içi personel ve kamuoyunda iyi niyet ve ilgi yaratmak.
Yorumlar
  • 0 Yorum