Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #370645

Aşağıdakilerden hangisi özel etkinliklerin başlıca özelliklerinden biridir?


Ulusal ve uluslararası düzeyde olabilir

Büyük maliyetler yaratır

Kalabalık grupları çeker

Turizmin gelişimini sağlar

Büyük ölçeklidir


Yanıt Açıklaması:

Özel etk­inl­ikler­in başlıca özell­ikler­in­i şu şek­ilde sıralayab­il­ir­iz:

  • Sıra dışı ya da biricik olma özelliğine sahiptir.
  • Belirli bir ekonomik etkisi vardır.
  • Medyanın dikkatini çeker.
  • Bir bölgeye olan farkındalığı arttırır, imajını ya da profilini zenginleştirir.
  • Bir kere ya da nadir olarak ortaya çıkar.
  • Sınırlı bir süresi vardır.
  • Sosyal bir deneyim vaat eder.
  • Turistleri çeker ya da turizmin gelişimini sağlar.
Yorumlar
  • 0 Yorum