Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #367519

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya ilişkilerinin dönüşümü açısından fragmanlaşma ve kontrol kaybına işaret etmektedir?


Mecraların tektipleşmesi

Kontrolün medyada yoğunlaşması

Bilginin tek elde toplanması

Hedef kitleye odaklanamama

Mecralarda çeşitlilik


Yanıt Açıklaması:

1990’lı yıllardan başlayarak bütün dünyada ve Türkiye’de medyanın fragmanlaşmasına tanıklık ettik. Önceleri devletin tekelinde olan bir kanaldan yayın yapan televizyonun özel kanalların artışı ile nasıl çeşitlendiği tüm okuyucuların malumudur. Bu çoğalma ve çeşitlenme elbette izleyicilerin bir kanalı izleme mecburiyetlerini kaldırırken, yavaş yavaş kontrolü medyanın elinden izleyicinin eline vermeye yol açmıştır. Artık kişiler istedikleri kanalı ve içeriği seyretmekte özgürdür. İnternet ile birlikte izleyicilerin takip edebilecekleri ortamların takibi ve kontrolü çok karmaşık bir iş haline dönüşmüştür. Bu kontrol sorunu aslında hedef kitle ile ilgili bir sorunmuş gibi görünse de parçalanmış yapı, sayısal kodlama ile daha fazla tanımlanabilir bir hale gelmiş olduğu için daha fazla odaklanma ve daha doğru içerik ve mesaj üretimine olanak tanımaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum