Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #361215

Bir ilişki öncesinde tüm ortam ve koşulları belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kişinin üstlendiği rol

Kişinin çevresinin genişliği

Kişinin beklentisi

Kişinin statüsü

Kişinin kontrol düzeyi


Yanıt Açıklaması:

Bir ilişkide karşılıklı olarak, sahip olunan roller hakkında bilinmezlik ve karmaşanın olmaması gerekmektedir. Her iki tarafın ya da birden çok taraf varsa o zaman tüm tarafların üstlendiği rollerin, bu roller çerçevesinde de hangi görev ve sorumlulukların olduğunu iyi bilmek, ilişkinin sağlıklı yaşaması ve yürümesi açısından bir zorunluluktur. Bu nedenledir ki bir ilişki öncesinde aslında tüm ortam ve koşulları belirleyen unsur, kişinin üstlendiği roldür.

Yorumlar
  • 0 Yorum