Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #370542

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetiminin boyutlarından biri değildir?


Ortam ve dekor

Pazarlama materyalleri

Finansal kaynak

Konfor

Hatıralar


Yanıt Açıklaması:

Etkinlik deneyiminin pazarlama materyallerinin hazırlanması, ortam ve dekor, eğlence, ulaşım ve giriş, yiyecek ve içecek, konfor ve hatıralar olmak üzere altı farklı boyutu bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum