Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #945665

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerinin etkinliğini ölçen bazı araçlardan biri değildir?


Reklam eşdeğeri

Medya içerik analizi

Medya takibi ve raporları

Gazetelerin köşe yazarı sayısı

Nicel araştırmalar (anket)


Yanıt Açıklaması:

Medya ile ilişkiler kurum itibarı, imajı ve kimliğini korumak için doğru yönetilmesi gereken önemli bir alandır. Bu alanın da ölçme ve değerlendirmesinin yapılması, yeni gelişmelere göre yapılandırılması gerekir. Burada, medya ilişkilerinin performansının ölçülmesinde kullanılan medya takibi ve raporları, reklam eşdeğeri, medya içerik analizi ve nicel araştırmalar (anket) yöntemlerine değinilecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum