Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #361225

I. İlişkiler, tarafların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için peşinden koştukları bağlantılarla oluşur.

II. İlişkiler, ilişki gelişip ortaya çıkarken yapılan alışverişlerin sonucudur.

III. İlişkilerin benzersiz ve ölçülebilen özellikleri vardır.

IV. İlişkinin oluşturulması ve sürdürülmesi süreci, karşılıklı uyum ve birbirini destekleyen tepkilerle kendini gösteren bir süreçtir.

Yukarıdaki ilişkilerin inşası ve sürdürülmesiyle ile ilgili maddelerden hangileri doğrudur?


I-II

II-IV

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

İlişkilerin inşası ve sürdürülmesiyle ile ilgili olarak ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır: İlişkiler, tarafların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için peşinden koştukları bağlantılarla oluşur. İlişkiler, ilişki gelişip ortaya çıkarken yapılan alışverişlerin sonucudur. Rutinleşme ve davranışların kurumsallaşması ile ilişkiler, bağımlılığın artmasına, özerklik kaybına, hedeflere erişmeye ve karşılıklı bağımlılığın oluşmasına yol açabilir. İlişkilerin benzersiz ve ölçülebilen özellikleri vardır ki, bunlar ilişkinin taraflarınca paylaşılmaz ve böylece ilişki onu oluşturan katılımcılardan ayrı bir şey olarak tanımlanmış olur. İlişkinin oluşturulması ve sürdürülmesi süreci, karşılıklı uyum ve birbirini destekleyen tepkilerle kendini gösteren bir süreçtir. Bu sonuçlara göre sorudaki maddelerin tümü doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum