Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #369716

Etkinlik yönetimi sürecinde yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma

Tasarım

Planlama

Biçimselleştirme

Uygulama


Yanıt Açıklaması:

Tasarım aşaması, “planlama aşamasını planlamak” olarak bilinmektedir. Bu aşamada etkinliğin uygulama süreci, araştırma aşamasında elde edilen verilerin analizi doğrultusunda tasarlanmaktadır. İhtiyacın ortaya çıkması, amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve söz konusu amaç ve hedeflere uygun etkinliğin tasarlanması, dikkatli bir çalışma kritik analizlerin ürünüdür. Yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığı bu aşamada fikrin uygulamaya nasıl dönüştürüleceğine ve belirlenen amaçlara ulaşmaya ne ölçüde yardım ettiğine dikkat edilmesi gereklidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum