Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #370689

Etkinlik yönetimi sürecinde planları uygulamaya sokmak hangi aşamada gerçekleşmektedir?


Değerlendirme

Araştırma

Planlama

Yöneticilik

Organizasyon


Yanıt Açıklaması:

Planlama: Üstes­inden gelmek ­isted­ikler­in­iz­ belirlemek,

Organ­izasyon: Planlarınızı uygulamaya sokmak,

Yönet­ic­il­ik: Başkalarına ne yapmaları gerekt­iği­ni­ söylemek,

Değerlend­irme: İşleri­n yapıldığından ve yapılanların gerekli standartlara uygun olduğundan em­in olmak.

Yorumlar
  • 0 Yorum