Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #950860

Bir ülkede yaşanan buhranla ilgili olarak sorunun kontrol altına alınması, şu an ve gelecekte yaratabileceği olası sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çabalara aşağıdakilerden hangisi denir?


Çatışma çözme

Sorun çözme

Kriz yönetimi

Afet koordinasyonu

Etkin olma


Yanıt Açıklaması:

Kriz yönetimi; ortaya çıkan ve bir kriz niteliği taşıyan problemin, öncelikle kontrol altına
alınmasına, daha sonra da yarattığı ve gelecekte de yaratabileceği olumsuz etki ve
izlenimlerin kalıcı bir biçimde ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyonların planlanması,
koordinasyonu, uygulanması ve nihayetinde de sonuçların gözlenip ölçümlenerek, uygun
ve etkin yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum