Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #914140

Bir örgütle o örgütü ilgilendiren kamular arasındaki iletişim yönetimine ‘____________’ denilmektedir. Verilen boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Sosyal ilişkiler

Halkla ilişkiler

Medya ilişkileri

Kamusal ilişkiler

Bireysel ilişkiler


Yanıt Açıklaması:

Halkla ilişkiler “bir örgütle o örgütü ilgilendiren kamular arasındaki iletişim yönetimi” (Grunig ve Hunt, 1984: 6) ya da daha geniş bir biçimde “bir örgütün iç ve dış kamular- la, yani örgütün hedeflerine ulaşma yeteneğini etkileyen gruplarla kurduğu iletişime ait planlama, yürütme ve değerlendirme etkinliklerinin toplamı” (Grunig, 2005: 15) olarak tanımlanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum