Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #919688

  1. Hangi sosyal paydaşların işin içinde olduğu
  2. Krize sebep olan dış etmenlerin neler olduğu
  3. Krizden nasıl en az kararla çıkılabileceği
  4. Hangi coğrafi bölgenin etki alanında kaldığı
  5. Krize neden olan konunun içeriğinin en olduğu

Krizin kapsama alanının belirlenmesinde rol oynayan etmenler hangileridir?


I, II, III

I, III, IV

I, II, V

I, IV, V

II, III, V


Yanıt Açıklaması:

Doğru etmenler: Hangi sosyal paydaşların işin içinde olduğu, hangi coğrafi bölgenin etki alanında kaldığı ve krize neden olan konunun içeriğinin en olduğudur. Krizin boyutunu anlama açısından bu kapsama alanları saptanmalıdır. Doğru cevap, D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum