Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #378248

Basın bildirisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kurumların kendilerinde veya ürettikleri üründe, hizmette bir yenilik, gelişme olduğu zaman basında yer almasını istedikleri haberlerdir.

Örgüt ya da kişilerin zaman zaman duyurmak istedikleri bilgileri iletmeye yarar.

Bir süreklilikleri yoktur.

Basın bildirisi ile basın bülteni arasında farklılık yoktur.

Kurumla ilgili ilginç bir gelişme yaşandığında basına ilettikleri haberlerdir.


Yanıt Açıklaması:

Yazılı medya için kullanılan içeriklerin başında sıklıkla basın bildirileri ve basın bültenleri gelmektedir. Her ne kadar içerik olarak benzerlik gösterseler de basınla paylaşılmak üzere hazırlanan bildiri ve bültenlerin arasındaki farkın da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Basın bildirileri kurumların kendilerinde veya ürettikleri üründe, hizmette bir yenilik, gelişme olduğu zaman veya kurumla ilgili ilginç bir gelişme yaşandığında basına ilettikleri ve basında yer almasını istedikleri haberlerdir. Basın bültenleri de aynı hedefi olan ancak basın bildirilerinden farklı olarak periyodik ve düzenli bir biçimde hazırlanan çalışmalardır. Basın bildirileri, örgüt ya da kişilerin zaman zaman duyurmak istedikleri bilgileri iletmeye yarar. Bu nedenle bir süreklilikleri yoktur. Basın bildirisinin yanı sıra, örgütlerin yazılı ve sözlü basınla sürekli ilişki kurmalarına olanak veren basın bültenleri ise çeşitli kuruluşların belli zaman aralıklarıyla örgütleriyle ilgili bilgileri ve yorumları derledikleri haber duyurularıdır. Dolayısıyla basın bildirisi ve basın bülteni arasında farklılıklar olduğu unutulmamalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum