Medya İlişkileri Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 9 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Analitik veya Eleştirel Etik olarak da adlandırılan etik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Teleolojik Etik

Aksiyolojik Etik

Betimleyici Etik

Normatif Etik

Metaetik


2.Soru

  1. Soru-Cevap
  2. Sunuşlar
  3. Karşılama
  4. Sonlandırma

Yukarıdaki seçeneklere göre bir basın konferansı hangi sırayla gerçekleşmektedir?


3-2-1-4

2-1-3-4

4-1-3-2

4-1-2-3

1-3-2-4


3.Soru

Kurumların/işletmelerin kitlesel iletişim araçlarını (medyayı) kullanarak hedef kitleleriyle bir anlamda buluşma ve temas sürecini, kimler gerçekleştirir?


Halkla ilişkiler birimlerinin medya ilişkileri sorumluları

İnsan kaynakları bölümü

Kurumsal iletişim müdürü

Kurum CEO’su

Kurum Müdürü


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisi oluştuğunda  krizin meydana geldiği söylenemez?


ihmal

Plansızlık

Vurdumduymazlık

Körleşmek

Sessizlik


5.Soru

Gazetelerin hangi sayfasında hangi haberin çıkacağını belirleyen gündem belirleme çalışması, artık kişiler kişiselleştirilmiş haber sayfaları okuyacağından farklı bir yöntem izlemek zorunda kalması, hangi prensibi açıklar?


Sayısal temsil

Modülerlik

Otomasyon

Değişkenlik

Kodlar arasılık


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın gezisinin olumlu yönlerinden birisidir?


Riskler taşıyan bir süreçtir.

Etik açıdan çeşitli tartışmalara yol açmıştır.

İyi planlanmazsa itibar kaybına neden olabilir.

Medya mensuplarına gözlem yapma ve deneyimleme imkanı sunmaktadır.

Hazırlık ve katılım açısından vakit isteyen bir süreçtir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderin bir kriz aşamasında sahip olması gereken özelliklerden biridir?


Aşama kaydedildikçe elde edilen bilgileri sır gibi saklamalı, paylaşmayı tercih etmemelidir. 

Sorumluluk almamalıdır aksi durumlarda kriz kendisine pahalıya patlayabilir.

Gerektiğinde panik yapmalı, hemen kötü gidişi düzeltmeyi çalışmalıdır.

Krizin ortaya çıkardığı tabloyu asla kabul etmemelidir.

Krize ilişkin tüm olup bitene, detaylara, bilgiye ve akışa tam ve doğru bir biçimde sahip olmalıdır.


8.Soru

Eylemin sonucunun iyi ya da kötü olmasından çok eylemin içinde barındırdığı değerden dolayı doğru olduğunu ileri süren yaklaşım hangisidir?


Ahlaki yükümlülük teorisi

Aksiyolojik etik

Ahlaki değer teorisi

Teleolojik etik

Deontolojik etik


9.Soru

Basın bildirisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kurumların kendilerinde veya ürettikleri üründe, hizmette bir yenilik, gelişme olduğu zaman basında yer almasını istedikleri haberlerdir.

Örgüt ya da kişilerin zaman zaman duyurmak istedikleri bilgileri iletmeye yarar.

Bir süreklilikleri yoktur.

Basın bildirisi ile basın bülteni arasında farklılık yoktur.

Kurumla ilgili ilginç bir gelişme yaşandığında basına ilettikleri haberlerdir.