Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #914179

Aşağıda verilenlerden hangisi basın konferansının olumsuz yönleri arasında gösterilemez?


Tek bir medya kuruluşuna haber yapma imkanının verilmemesi

Haber değeri taşımayan konferansın sıklıkla tekrar edilmesi

Yanlış mekânsal düzenlemeler

Gereksiz soru-cevaplar

Tüm medya mensuplarının basın konferansına iştirak etmesi


Yanıt Açıklaması:

Toplantıyı yapan kişinin, grubun ya da kurumun aynı anda ilgili tüm medya mensuplarıyla bir araya gelmesi, aynı konuyu farklı platformlarda tekrar etmesini engelleyecektir. Bu durumda zaman da etkili bir şekilde yönetilmiş olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum