Medya İlişkileri Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Reklamların rolleri arasında hangisi yoktur?


Bilgilendirme

İkna etme

Destekleme

Hatırlatma

Haklı çıkarma


2.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi basın konferansının olumsuz yönleri arasında gösterilemez?


Tek bir medya kuruluşuna haber yapma imkanının verilmemesi

Haber değeri taşımayan konferansın sıklıkla tekrar edilmesi

Yanlış mekânsal düzenlemeler

Gereksiz soru-cevaplar

Tüm medya mensuplarının basın konferansına iştirak etmesi


3.Soru

Basın konferansının asıl amacına uygun olarak takip edilmesi gereken aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Kontrol

Medya görünürlüğü

Soru ve cevap

Sunuşlar

Basın dosyası / kiti hazırlamak


4.Soru

Kurumlar ya da kuruluşlar krizlerin yönetilmesi aşamasında kendileri için ne hazırlarlar?


Kriz için akıl danışacakları kişilerin listesini

Kriz yönetim ve iletişim planını

Ziyaret edecekleri siyasetçi listesini

Krize karışanların bir listesini

Bütün basın mensuplarının bir listesini


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın bildirilerinin özelliklerinden biridir?


Düzenli olarak hazırlanan çalışmalardır

Örgüt ya da kişilerin zaman zaman duyurmak istedikleri bilgileri iletmeye yarar

Çeşitli kuruluşların örgütleriyle ilgili bilgileri ve yorumları derledikleri haber duyurularıdır

Belli zaman aralıklarıyla hazırlanan haber duyurularıdır

Örgütlerin yazılı ve sözlü basınla sürekli ilişki kurmalarına olanak veren


6.Soru

Ahlaki değerlendirmelerin kritik terimlerinin anlamlarını keşfetmeye çalışan etik türü hangisidir?


Uygulamalı etik

Kuramsal etik

Normatif

Betimleyici etik

Metaetik


7.Soru

IPRA hangi derneğin kısaltmasıdır?


İletişim Danışmanları Derneği

ABD Profesyonel Gazeteciler Derneği

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği

Bilişim Muhabirleri Derneği


8.Soru

5N1K sorularının yanıtları, basın bülteninin hangi bölümünde yanıtlanmış olmalıdır?


Başlık

Alt başlık

Ara Başlık

Giriş

Sonuç


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her tür hedef kitleye hitap etmek için ideal bir bilgilendirici araç olup, özel veya kamusal tüm kuruluşların kullandığı ucuz bir yöntemdir?


Basın makaleleri

Basın bültenleri

Basın bildirileri

Basın topantıları

Haber mektupları


10.Soru

Radyo basın bültenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Ters piramit haber yazma tekniğine göre yazılmalıdır

Basın bildirilerinin formatında yazılmaktadır

Yayın süresinin kelime sayısına göre hesaplanması daha sağlıklı olmaktadır

Cümleler yazılı basın bildirisi ya da basın bültenlerine göre daha kısa olmalı

Yazım sırasında spikerin cümle aralarında vereceği duraklamalar/nefes almalar dikkate alınmalıdır


11.Soru

Kriz iletişiminin yönetilmesinde en önemli unsurların başında kim gelir?


Çalışanlar

Halk

Kriz sözcüsü

Patron

Cumhurbaşkanı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın bültenlerini basın bildirilerinden ayıran özelliktir?


Kurumun ürettiği bir ürünü duyurmak amacıyla hazırlanması

Kurumla ilgili gelişmeleri basına iletmek amacıyla hazırlanması

Periyodik ve düzenli bir biçimde hazırlanması

Yeni bir hizmetin basında yer alması amacıyla hazırlanması

Kurumla ilgili olağanüstü bir gelişmenin basında yer alması amacıyla hazırlanması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın meslek ilkeleri arasında değildir?


Yayınlarda hiç kimse ; ırkı, cinsiyeti, yaşı , sağlığı, inançları nedeniyle kınanamaz.

Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.

Kişilerin özel yaşamı , kamu çıkarlarının dışında , yayın konusu olamaz.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe, hiç kimse suçlu ilan edilemez.

Gazeteci, kaynaklarının gizliliği konusunda serbest hareket edebilir.


14.Soru

"Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem" biçiminde tanımlana kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Problem

Kriz

Afet

Dönüşüm

Çöküş


15.Soru

"Bir örgütle o örgütü ilgilendiren kamular arasındaki iletişim yönetimi."

Yukarıdaki tanım hangi kavramı ifade etmektedir?


Halkla ilişkiler

Medya

Kitle iletişimi

İletişim yönetimi

Reklamcılık 


16.Soru

Yazılı medya (haber ajansları, gazeteler ve dergiler) için bir basın bülteninin kullanımında en önemli etken, aşağıdakilerden hangisidir?


Yayın politikasına uygunluk

Haber anlayışına uygunluk

Haber diline uygunluk

Sayfa yapısı

Haber değeri


17.Soru

Kriz yönetim takımının amacı nedir?


Gazetecilerle bir araya gelmek

Kriz mağdurlarını ziyaret etmek

Kriz için gerekli finansal desteği sağlamak

Krizin üstesinden gelmek ve yaratacağı olumsuz algının önüne geçmek

Kurumun çok başarılı çalışanlar tarafından yönetildiğini kamuoyuna göstermek


18.Soru

Haber öğeleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Ne, nasıl, nerede, kiminle

Ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl, kim

Neden, nasıl, ne zaman, kim

Kim, kiminle, nerede, nasıl

Kim, nasıl, ne zaman


19.Soru

Hangi toplumda hangi davranış biçimlerinin ahlaki olduğu ya da olmadığını ortaya koymaya çalışan etik hangisidir?


Kuramsal etik

Meta etik

Betimleyici etik

Normatif etik

Uygulamalı etik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın gezisi öncesinde yapılan hazırlıklardan biridir?


Amaca ve plana sadık kalmak

Gezinin genel bir değerlendirmesini yapmak

Medya görünümünü raporlaştırmak

Tüm tarafların birbiriyle tanışmasını sağlamak

Zaman çizelgesi oluşturmak