Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #912800

Kriz hasar tespitinde aşağıda verilen sorunlardan hangisi öğrenilmeye çalışılmamaktadır?


Sevginin zedelenip zedelenmediği

İlginin azalıp azalmadığı

Beklentilerin düşüp düşmediği

Güven durumunda sarsılma olup olmadığı

İtibar algısında hasar olup olmadığı


Yanıt Açıklaması:

Ortaya çıkan krizden kimin ne düzeyde etkilendiği anlaşılmaya çalışılmalıdır. İtibar algısında, güvende, beğenide bir hasar var mı? Varsa ne düzeyde? Onarılabilir mi? Neler yapılmalıdır ki toparlanma gerçekleşsin? gibi soruların cevaplanması gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum