Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #914131

Stratejik bir yönetim fonksiyonu olarak kavramsallaştırılan halkla ilişkilerde, “halk”, birincil anlamlandırma düzleminde “belirli bir yer ve zamanda yaşayan ortak özelliklere sahip insan topluluğu” olarak değil, örgütün varlığını sürdürmesinde etkili, örgütün yapıp etmelerinden etkilenen ve yapıp etmeleriyle örgütü etkileyen, ilişki içinde olan, olunan kişi, grup ya da kurumlardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda bahsedilen kamu kategorilerinin kapsamına girmektedir?


Memurlar

Tüketiciler

Çiftçiler

Akademisyenler

Öğrenciler


Yanıt Açıklaması:

O¨rgüt içinde çalışanlar, yöneticiler, hissedarlar; örgüt dışında tedarikçiler, yerel yönetimler, yasa koyucular, tüketiciler, rakipler, ticari birlikler, yatırımcılar, meslek odaları, uluslararası örgütler ve medya bu kamu kategorilerdendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum