Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #378166

I. Medya ilişkileri yazılı basın, radyo, televizyon, sinema haberleri, prodüksiyon şirketleri gibi tüm iletişim araçları ve mensuplarıyla karşılıklı çıkarlara ve bir çeşit alışverişe dayanan ilişkileri kapsar.

II. Medya ilişkilerinin hedefi toplumda kuruluş hakkında bilgi ve anlayış sağlamaktır.

III. Kuruluşun imajına zarar vereceğinden kuruluş hakkındaki olumsuz bilgilerin verilmemesi söz konusu olabilir.

IV. Halkla ilişkilere konu olan bilgiler sadece onu veren kuruluşun değil, medyanın müşterisi olan okuyucuların, dinleyicilerin ve seyircilerin de önem verdiği ve ilgi duyduğu bilgiler olmalıdır.

Medya ilişkileri analiz edildiğinde yukarıdaki maddelerden hangileri doğrudur?


I-II

II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


Yanıt Açıklaması:

Medya ilişkileri analiz edildiğinde şu temel sonuçlara varılabilir: Medya ilişkileri yazılı basın, radyo, televizyon, sinema haberleri, prodüksiyon şirketleri gibi tüm iletişim araçları ve mensuplarıyla karşılıklı çıkarlara ve bir çeşit alışverişe dayanan ilişkileri kapsar. Medya ilişkilerinin hedefi toplumda kuruluş hakkında bilgi ve anlayış sağlamaktır. Halkla ilişkilere konu olan bilgiler sadece onu veren kuruluşun değil, medyanın müşterisi olan okuyucuların, dinleyicilerin ve seyircilerin de önem verdiği ve ilgi duyduğu bilgiler olmalıdır. Doğruluk ve dürüstlük esas olduğundan, kuruluş hakkındaki olumsuz bilgilerin de zaman zaman verilmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla üçüncü madde doğru değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum