Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #912210

Kriz yönetiminde sürekli bir şekilde değişikliğe gidilmesini zaruri kılan hususlardan hangisi aşağıdakilerden biri olamaz?


İletişim araçlarındaki hızlı değişimi

İletişim araçlarındaki çeşitlilik

İletişim araçlarının fazlalığı

İletişim araçlarının ucuzluğu

İletişim araçlarına erişim kolaylığı


Yanıt Açıklaması:

İletişim teknolojisinin ve buna bağlı olarak gelişen iletişim araçlarının son yıllarda yaşadığı hızlı değişim, çeşitlenme, yaygınlaşma, erişim kolaylığı ve ucuzluğu, pekçok konuda olduğu gibi artık krizin ve kriz iletişiminin yönetilmesi konusunda da paradigma değişikliğini zorunlu kılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum