Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #912789

İdeal bir kriz yönetiminde ilk yapılması gereken  hamlenin ne olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Sorunun planlanması

Sorunun ölçümlenmesi

Sorunun koordinasyonu

Sorunun kontrolü

Sorunun belirlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Kriz yönetimi; ortaya çıkan ve bir kriz niteliği taşıyan problemin, öncelikle kontrol altına alınmasına, daha sonra da yarattığı ve gelecekte de yaratabileceği olumsuz etki ve izlenimlerin kalıcı bir biçimde ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyonların planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve nihayetinde de sonuçların gözlenip ölçümlenerek, uygun ve etkin yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum