Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #939951

Aşağıdakilerden hangisi basın konferansının olumlu yönlerinden değildir?


Aynı konunun farklı platformlarda tekrar edilmesinin önüne geçme ve dolayısıyla zamandan kazanma

Biçim ve içerik olarak her zaman medyada görünürlüğün garantide olmaması

Medya etkisinden fayda sağlama

Haber kaynağına ulaşma konusunda eşitlikçi koşulları oluşturma

Farklı soruları bir platformda buluşturma


Yanıt Açıklaması:

A, C, D ve E seçeneklerinde basın konferansının olumlu yönlerinden bahsedilmektedir. Ancak basın konferanslarında medyada görünürlük her zaman garanti altında değildir. Bu da olumsuz bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Sorunun doğru cevabı bu sebeple B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum