Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #950967

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminde hazırlanacak planlamada yer almayan bir aşamadır?


Var olan durum, ortaya çıkan görüntü ve algı derinlikli olarak analiz edilmelidir.

Tehdit unsuru olarak görülebilecek her durum ayrı ayrı değerlendirilmeli, raporlanmalıdır.

Rakiplerin içinde bulundukları durum, verdikleri görüntü analiz edilmelidir

Medya yakın takip olarak izlenmeye alınmalıdır.

Kriz senaryosu hazırlanmamalı, var olan durum üzerinden gidilmelidir.


Yanıt Açıklaması:

Bununla birlikte yine de genel bir çerveve içinde kriz yönetimi için hazırlanacak
planlamalarda şunlar gözönüne alınmalıdır:
1. Var olan durum, ortaya çıkan görüntü ve algı derinlikli olarak analiz edilmelidir.
2. Tehdit unsuru olarak görülebilecek her durum ayrı ayrı değerlendirilmeli, raporlanmalıdır.
3. Rakiplerin içinde bulundukları durum, verdikleri görüntü analiz edilmelidir
4. Medya yakın takip olarak izlenmeye alınmalıdır.
5. Kurumun ya da kuruluşun içinde bulunduğu sektörel gelişmeler, tarihsel değişim
süreci hakkında tam ve doğru bilgi sahibi olunmalıdır.
6. Bilgi kaynakları çeşitlenmeli ve takip – raporlama – değerlendirme süreçleri güncellenmeli,
ilgili kişilerle paylaşılmalıdır
7. Kurumsal ve toplumsal değerlere göre, hangi krizde hangi tavrın benimseneceğine
karar verilmelidir.
8. Krizin varlığı ve kriz yönetimine geçilmesine karar verme eşiğinin ne olduğu saptanmalıdır.
9. Kriz senaryoları hazırlanmalı, kişilere görev dağılımı yapılmalı, gerekli teknolojik
donanıma sahip bir kriz yönetim odası belirlenmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum