Medya İlişkileri Deneme Sınavı Sorusu #951059

Kriz iletişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


“Olaylar meydana çıkıncaya kadar bekleme” düşüncesine gidilmemelidir.

Kurumu ya da kuruluşu medyada kimin temsil edeceği paylaşılmamaldır.

Krizden etkilenenlerin ya da etkileneceği düşünülen kişilerin kimler olduğu belirlenmemelidir.

Medyaya ilk aşamada bilgi verilmemelidir.

Medyaya bilgi verirken sözlü açıklamalar kullanılmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Bir kriz meydana geldiğinde önemli bir iletişim prensibi olarak “olaylar meydana çıkıncaya
kadar bekleme” düşüncesine gidilmemeli, krizle ilgili olan bilgiler mümkün olduğunca
medyayla ve ilgili hedef gruplarla paylaşılmalıdır. Eğer medyaya bilgi verilmezse
ikinci veya üçüncü kaynaklardan alınan, yeterli olmayan ve bazen de yanlış olarak aktarılan
bilgiler kuruluşun aleyhine olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum