Okulöncesinde Matematik Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #527829

Çocuklardan içinde en az beşer tane iki tekerlekli motosikletler ve dört tekerlekli arabalar bulunan bir oyuncak kutusundan iki tekerlekli motosikleti ve dört tekerlekli arabaları örnek gösterdikten sonra ilk olarak dört tekerlekli arabaları ayırmalarını sonra da arabaları büyükten küçüğe doğru dizmelerini isteyen bir öğretmen öğrencilerinde sırasıyla hangi becerilerin gelişmesini hedeflemektedir?


Sıralama – Birebir eşleme

Sıralama - Karşılaştırma

Sınıflandırma – Karşılaştırma

Sıralama – Sınıflandırma

Sınıflandırma – Sıralama


Yanıt Açıklaması:

Çocukların toplama ve çıkarmayı öğrenmeden önce grupları belli bir özelliğe göre birleştirmeyi ve ayırmayı öğrenmiş olmaları gerekir. Bu işleme sınıflandırma denir. Buna göre verilen sorudaki öğretmen ilk olarak öğrencilerden oyuncak kutusundaki motosikletleri ve arabaları tekerlek sayılarına göre sınıflandırma yapmalarını istemektedir. İki nesnenin boyut, renk, şekil gibi özelliklere göre aynı ya da farklı olup olmadığını belirleme işlemine karşılaştırma denir. Sıralama karşılaştırmanın bir üst düzeyidir. Sıralama, ikiden fazla nesne ya da nesne grubunu karşılaştırmayı gerektirir. Karşılaştırılan nesneler birinciden sonuncuya doğru sıralanırlar. Buna göre verilen soruda öğrencilerinden sınıflandırdıkları arabaları büyükten küçüğe doğru dizmelerini isteyen öğretmen onların sıralama becerilerini geliştirmek istemektedir. Doğru cevap E’dir.       

Yorumlar
  • 0 Yorum