Okulöncesinde Matematik Eğitimi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi matematik eğitiminde bir öğretmenin yapması gereklere ilişkin doğru bir söylem değildir?


Düzenlenecek her etkinlik için o etkinliğin amacı belirlenmelidir.

Etkinlik hazırlanırken etkinliğin bitiminde öğrencilerin kazanmasının istenildiği beceriler belirlenmelidir.

Hazırlanan ortama öğrencilerin vereceği olası farklı tepkiler belirlenmelidir.

Öğrencinin çalışmasının düzeyi ne olursa olsun kolay sorular hazırlanmalıdır.

Öğrencilerin gelişimsel düzeyi yapılacak gözlemler ve etkinliklerde çocukların performansları belirlenmelidir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi matematik köşesinde bulunması önerilen malzemelerden biri olabilir?


Bloklar

Mıknatıs

Mercek

Kum

Büyüteç


4.Soru5.Soru6.Soru


14

15

16

17

18


7.Soru

I. Matematik bir iletişim aracıdır.

II. Matematiğin soyut bir yapısı vardır.

III. Matematik bir keşfin ürünüdür.

Matematiğe ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Bir çocuğun elindeki beş portakalı kendisine bir portakal alarak ve dört arkadaşına birer portakal vererek paylaştırması aşağıdaki temel becerilerden hangisine bir örnektir?


Sıralama

Birebir eşleme

Sınıflandırma

Karşılaştırma

Ölçme


9.Soru

Aşağıda sayı kümeleri ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 I. Sayma sayıları kümesi, doğal sayılar kümesinin bir alt kümesidir.

II. Pozitif ve negatif tamsayılar kümelerinin kesişim kümesinde sadece sıfır elemanı bulunur.

III. Tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesidir.


I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru11.Soru

Çocuklardan içinde en az beşer tane iki tekerlekli motosikletler ve dört tekerlekli arabalar bulunan bir oyuncak kutusundan iki tekerlekli motosikleti ve dört tekerlekli arabaları örnek gösterdikten sonra ilk olarak dört tekerlekli arabaları ayırmalarını sonra da arabaları büyükten küçüğe doğru dizmelerini isteyen bir öğretmen öğrencilerinde sırasıyla hangi becerilerin gelişmesini hedeflemektedir?


Sıralama – Birebir eşleme

Sıralama - Karşılaştırma

Sınıflandırma – Karşılaştırma

Sıralama – Sınıflandırma

Sınıflandırma – Sıralama


12.Soru13.Soru


28

42

58

64

84


14.Soru15.Soru


-36

-16

6

12

36


16.Soru

Öğrencilerini okul bahçesine çıkaran bir öğretmen öğrencilerin bahçede istedikleri bir noktada hareketsiz durmalarını ve her birinin önünde, arkasında, sağında ve solundaki nesneleri (kişileri) söylemelerini ister. Daha sonra okul bahçesinde bulunan ağacın kime daha yakın olduğunu belirlemek için her birinin ağaca kaçar adım uzaklıkta olduğunu sırasıyla söylemelerini ister. Buna göre bu öğretmen öğrencilerinin hangi alanlardaki temel becerilerini geliştirmek istemektedir?


Sayma ve ölçme

Uzaysal algı ve sayma

Uzaysal algı ve ölçme

Ölçme ve konum

Konum ve uzaysal algı


17.Soru

Kare şeklinde bir nesneyi çocuklara tanıttıktan sonra çocuklardan sınıflarında ya da yakın çevrelerinde kare şeklinde olan nesneleri belirlemelerini isteyen bir öğretmen, çocuklarda hangi temel becerilerin gelişmesini desteklemiştir?


Uzaysal algı

Ölçme

İşlem kavramı

Sıralama

Sınıflandırma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kavramlara ilişkin doğru bir ifade değildir?


Somut veya soyut olabilirler.

Somuttan soyuta bir gelişim gösterir.

Önce algısal gelişimle başlar.

Düşüncemizin temel bileşenleridir.

Çocuklarda önce kavramsal düzey gelişir.


19.Soru


28

31

34

36

42


20.Soru