Okulöncesinde Matematik Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #528136

Öğrencilerini okul bahçesine çıkaran bir öğretmen öğrencilerin bahçede istedikleri bir noktada hareketsiz durmalarını ve her birinin önünde, arkasında, sağında ve solundaki nesneleri (kişileri) söylemelerini ister. Daha sonra okul bahçesinde bulunan ağacın kime daha yakın olduğunu belirlemek için her birinin ağaca kaçar adım uzaklıkta olduğunu sırasıyla söylemelerini ister. Buna göre bu öğretmen öğrencilerinin hangi alanlardaki temel becerilerini geliştirmek istemektedir?


Sayma ve ölçme

Uzaysal algı ve sayma

Uzaysal algı ve ölçme

Ölçme ve konum

Konum ve uzaysal algı


Yanıt Açıklaması:

Geometriyi yorumlama, anlama ve sevmenin temeli uzaysal ilişkileri anlamakta yatar. Uzaysal algı için de şekillerin kavranması gerekir. Uzay kavramının yanı sıra uzaydaki nesnelerin birbirleriyle konum, yön ve uzaklık temelindeki ilişkileri bu alanda incelenir. Buna göre soruda verilen öğretmen öğrencilerin her birinin önünde, arkasında, sağında ve solundaki nesneleri (kişileri) söylemelerini istemesi onların uzaysal algı alanındaki becerilerinin geliştirmeyi hedeflemektedir. En önemli matematiksel becerilerden biri olan ölçme ise, nesnelere ortak özelliklerine göre birbirleriyle karşılaştırma olanağı verecek şekilde bir sayı atama işlemidir. Buna göre soruda verilen öğretmen, öğrencilerin her birinin ağaca kaçar adım uzaklıkta olduklarını belirlemesini isteyerek, öğrencilerin ölçme alanındaki becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Buna göre bu alanlar uzaysal algı ve ölçme alanlarıdır. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum