Okulöncesinde Matematik Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #568150

Aşağıda sayı kümeleri ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 I. Sayma sayıları kümesi, doğal sayılar kümesinin bir alt kümesidir.

II. Pozitif ve negatif tamsayılar kümelerinin kesişim kümesinde sadece sıfır elemanı bulunur.

III. Tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesidir.


I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Yorumlar
  • 0 Yorum