Okulöncesinde Matematik Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #527771

Aşağıda okulöncesi matematik eğitiminin hedefleri ile ilgili verilenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Problem çözme

Matematiği anlama

Akıl yürütme

Matematiksel olarak iletişim kurma

Varsayımlar geliştirip bunları deneme


Yanıt Açıklaması:

Okulöncesi dönemde matematik eğitiminin genel hedefleri:

  • matematiğe karşı olumlu bir tutum göstermek
  • matematiği anlamak
  • matematiksel sorgulama becerisine sahip olmak olarak tanımlanmaktadır.

 Birinci boyut matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmaktır. İkinci boyut matematiği anlamaktır. Üçüncü ve son boyutsa, matematiksel sorgulama becerisi geliştirmektir. Çocuklar çevrelerindeki örüntüleri görebilmeli, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilmeli, problem çözebilmeli, akıl yürütebilmeli ve matematiksel olarak iletişim kurabilmelidir. Buna göre şıklarda verilen “problem çözme”, “akıl yürütme”, “matematiksel olarak iletişim kurma” ve “varsayımlar geliştirip bunları deneme” şıkları üçüncü hedef olan matematiksel sorgulama becerisine sahip olma ile ilgili iken, B şıkkında verilen “matematiği anlama” ikinci hedef ile ilgilidir. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum