Okulöncesinde Matematik Eğitimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki etkinliklerden hangisi birebir eşleme becerisini geliştirmeye uygun bir örnektir?


Kalem kutusundan sarı renkli kalemleri seçmek

Kalem kutusundaki kalemleri renklerine göre ayırmak

Her bir oyuncak bebeğe birer kalem vermek

Kalemleri boylarına göre sıraya koymak

Kalemleri sayarak en son sayılan kalemin numarasını söylemek


2.Soru

Kavram oluşturmaya ilişkin hangisi doğrudur?


Daha çok ilkokulda önemlidir.

Okul öncesinde yapılan genellemeler doğrudur. 

Nesnelerin farklı yanlarını bilerek genelleme yapılır. 

Amerikan futbol topuna top demeyen çocuk ayrıştırma yapmıştır. 

Portakala şeklinden dolayı top denmesi gereğinden fazla genellemedir. 


3.Soru

İşlemsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Çocuk tarafından zihinsel süreçler aracılığıyla geçmiş deneyimlerin mevcut durumu anlamak için kullanılmasıyla edinilir.

Çocuğunmatematikle ilgili doğal yollardan edindiği yapılandırılmamış bilgilerdir.

Çocuk tarafından çeşitli duyu organları aracılığıyla evde ya da oyun ortamlarında sezgisel olarak ve keşfederek kazanılır.

Matematiksel işlemin neden boyutu ile ilgilenilir.

Semboller kullanmayı gerektiren problemleri çözebilmek için gerekli kurallar ile ilgilidir.


4.Soru


2

3

4

8

16


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşlik değildir?6.Soru

Öğrencilerine üç top, üç kalem, üç araba gibi değişik nesneler kullanarak üç sayısına vurgu yapan bir öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmaktadır?


Birebir ilişki

Sabit sıra

Kardinal

Soyutlama

Dizilişin önemsizliği


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi matematik eğitiminde öğretmenin görevlerinden biri değildir?


Çocukların matematiğe olan ilgisini arttırmak

Matematiksel kavramları çocuğun farklı deneyimleri üzerine oturtmak

Uygun bir matematik öğretim programı ve öğretim yöntemleri kullanmak

Matematik öğrenmeye yatkın olmayan çocuklara resim veya müzik gibi etkinlikler yapmak

Matematiği diğer etkinliklerle, diğer etkinlikleri de matematikle bütünleştirmek


8.Soru

Aşağıda okulöncesi matematik eğitiminin hedefleri ile ilgili verilenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Problem çözme

Matematiği anlama

Akıl yürütme

Matematiksel olarak iletişim kurma

Varsayımlar geliştirip bunları deneme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Liebeck'in çocuklarda soyut kavramı geliştirme süreçleri dışında kalmaktadır?


Fiziksel nesnelerle deneyim

Deneyimi tamamlayan konuşma dili

Deneyimi gösteren görseller

Deneyimi genelleştiren yazılı semboller

Tümdengelim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan amaç ve kazanımlar arasında değildir?


Standart olmayan birimlerle ölçer.

10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.

10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.

10 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.

En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.


11.Soru

Naz annesi ve babasıyla yolda yürürken annesinin babasından daha uzun olduğunu ifade eder. Aşağıdakilerden hangisinde Naz'ın kavram kazanma deneyimi ve Piaget' nin gelişimsel dönemleri ile doğru eşleştirilmiştir?


Doğal-somut işlemler

Yarı yapılandırılmış-soyut işlemler

Doğal-duyusal motor

Yapılandırılmış- işlem öncesi dönem

Yarı yapılandırılmış-somut işlemler dönemi


12.Soru


20

21

22

23

24


13.Soru14.Soru15.Soru16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlemsel bilgiye bir örnektir?


Bir anaokulu öğrencisinin yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklaması

Dört nesneye iki nesne daha ekleyerek sonucun altı olduğunu söylemesi

Örüntünün kuralının söylemesi

1’den 10’a kadar ritmik sayması

Farklı olan nesnenin neden farklı olduğunu açıklaması


17.Soru

Çocuk miktarı “beş” olan değişik nesneleri (beş ağaç, beş kuş, beş çiçek vb.) tanıyarak ve onlarla deneyim yaşayarak “beş” kavramını anlaması bir ……….. örneğidir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


Soyutlama

Kavramsal bilgi

İşlemsel bilgi

Yapılandırma

Sınıflama


18.Soru

"Ali kendi oyuncak bisikletini abisinin gerçek bisikletinin yanına koyar ve "Abi senin bisikletin daha büyük" der. Abisi de Ali'yi onaylar. "

Yukarıdaki diyalog kavram öğrenme deneyimlerinden hangisine girer?


Yalnızca yarı yapılandırılmış 

Yalnızca Doğal Deneyim

Yarı yapılandırılmış ve Doğal

Yapılandırılmış ve Doğal

Yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış


19.Soru20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kazandırılması beklenen matematiksel yeterliklerin ikinci boyutuna ilişkindir?


Matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırılmaya çalışılır.

Çocuklar matematiği yapacaklarına ilişkin güven geliştirirler.

Öğretmenler çocuklarınönceden getirdiği kavramsal bilgiyle yeni bilgi arasında bir bağ kurmalarına yardımcı olmalıdır.

Matematiksel sorgulama becerisi kazandırılır.

Çocukların çevrelerindeki örüntüleri görmeleri, varsayımlar geliştirmeleri, bunları denemeleri beklenir.