Okulöncesinde Matematik Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #552813

Aşağıdakilerden hangisi Liebeck'in çocuklarda soyut kavramı geliştirme süreçleri dışında kalmaktadır?


Fiziksel nesnelerle deneyim

Deneyimi tamamlayan konuşma dili

Deneyimi gösteren görseller

Deneyimi genelleştiren yazılı semboller

Tümdengelim


Yanıt Açıklaması:

Kavram oluşturma sürecinde nesneye ilişkin farklılıkları benzer özelliklerden
ay›rma ve benzer niteliklere dayanarak genelleme yapma söz konusuyken, kavram
kazanma nesneye ilişkin özellikleri ayrıştırma ve ilişkilendirme işlemine dayanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum