Okulöncesinde Matematik Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #528425

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi matematik eğitiminde öğretmenin görevlerinden biri değildir?


Çocukların matematiğe olan ilgisini arttırmak

Matematiksel kavramları çocuğun farklı deneyimleri üzerine oturtmak

Uygun bir matematik öğretim programı ve öğretim yöntemleri kullanmak

Matematik öğrenmeye yatkın olmayan çocuklara resim veya müzik gibi etkinlikler yapmak

Matematiği diğer etkinliklerle, diğer etkinlikleri de matematikle bütünleştirmek


Yanıt Açıklaması:

Çocukların anlamlı ve kalıcı bir matematiksel öğrenmeye ulaşmaları için öğretmenlerin mutlaka üstlenmesi gereken görevlerin ve rollerin bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Çocuğun matematiğe olan doğal ilgisini ve fiziksel ve sosyal dünyayı algılarken matematikten yararlanma eğilimini arttırmak. Öğretmenin bu görevi A şıkkında verilmiştir.
  • Matematiksel kavramları çocuğun aile, dil, kültürel altyapı, öğrenmeye karşı bireysel yaklaşım gibi farklı deneyimleri üzerine oturtmak. Öğretmenin bu görevi B şıkkında verilmiştir.
  • Çocukların problem çözme ve akıl yürütme becerilerinin yanı sıra matematiksel düşünceleriyle iletişim kurma becerilerini de artıracak bir matematik öğretim programı ve öğretim yöntemleri kullanmak. Öğretmenin bu görevi C şıkkında verilmiştir.
  • Matematiği diğer etkinliklerle, diğer etkinlikleri de matematikle bütünleştirmek. Öğretmenin bu görevi E şıkkında verilmiştir.

Bu görevlerin yanında öğretmene düşen en önemli görevlerden biri “Her çocuk matematik öğrenir” ilkesi çerçevesinde her öğrenciye gelişimsel düzeylerine göre kendilerini zorlayacak matematik etkinlikleri sunmak ve bu etkinlikler boyunca rehberlik ve destek sağlamaktır. Bu bağlamda D şıkkında verilen bir öğretmenin “Matematik öğrenmeye yatkın olmayan çocuklara resim veya müzik gibi etkinlikler yapmak” gibi bir görevi olduğu söylenemez. Doğru cevap D’dir.   

Yorumlar
  • 0 Yorum