Okulöncesinde Matematik Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #586424

Aşağıdakilerden hangisi kazandırılması beklenen matematiksel yeterliklerin ikinci boyutuna ilişkindir?


Matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırılmaya çalışılır.

Çocuklar matematiği yapacaklarına ilişkin güven geliştirirler.

Öğretmenler çocuklarınönceden getirdiği kavramsal bilgiyle yeni bilgi arasında bir bağ kurmalarına yardımcı olmalıdır.

Matematiksel sorgulama becerisi kazandırılır.

Çocukların çevrelerindeki örüntüleri görmeleri, varsayımlar geliştirmeleri, bunları denemeleri beklenir.


Yanıt Açıklaması:

"Matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırılmaya çalışılır." ve "Çocuklar matematiği yapacaklarına ilişkin güven geliştirirler." birinci boyuta, "Matematiksel sorgulama becerisi kazandırılır." ve "Çocukların çevrelerindeki örüntüleri görmeleri, varsayımlar geliştirmeleri, bunları denemeleri beklenir." üçüncü boyuta ilişkin ifadelerdir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum