Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1264820

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireyin istenen etkinlik veya işlevin gerektirdiği en uygun vücut duruşunu almasını saylayan cihaz grubudur?


Yer değiştirme cihazları

Destekleyici iletişim cihazları

Pozisyonlama cihazları

Bilgisayar erişim cihazları

Alternatif iletişim cihazları


Yanıt Açıklaması:

Pozisyonlama cihazlarının temel amacı, özel gereksinimli bireyin istenen etkinlik veya işlevin gerektirdiği en uygun vücut duruşunu almasını sağlamaktır. Pozisyonlama cihazlarının kullanımına nesneyi bir yerden başka bir yere taşımak için kolları dik tutma, yemek yeme, yazı yazma, karşılıklı konuşma gibi etkinlikler için oturur halde bekleme ve uyku için yatış¸ pozisyonuna gelme gibi etkinlikler örnek olarak gösterilebilir. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum