Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kaçırma girişimlerinden korunma, cinsel istismardan korunma ve fiziksel/duygusal istismardan korunma en çok hangi ortamlar için geçerli güvenlik becerileridir?


Ev

Alışveriş merkezleri

Toplu taşıma araçları

Okul

Hepsi


2.Soru

Bireyin ortalama ya da ortalama üstü zeka bölümü puanına sahip olmasına rağmen okuma, yazma, matematik gibi alanlarda güçlük çektiği; soyut muhakeme, uzun ya da kısa süreli bellek sorunları yaşadığı durum aşağıdakilerden hangisi olabilir?    


Zihinsel yetersizlik

Özel öğrenme güçlüğü 

Fiziksel yetersizlik

Görme yetersizliği

İşitme yetersizliği 


3.Soru

Bireyin mesaj iletmek için kendi vücudunu kullanmasına dayanan Alternatif ve destekleyici iletişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Ek araç kullanmayı gerektirmeyen iletişim sistemleri

Ek araç kullanmayı gerektiren iletişim sistemleri

İletişim haber ağı sistemleri

Acil durum iletişim sistemleri

Afet ve acil durum haberleşme sistemleri


4.Soru

Özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanabilecek bir deprem çantasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha farklı bir öncelik taşımaktadır?


Pille çalışan radyo ve yedek pil

Üç gün yetebilecek kadar su (kişi başı günlük 3 litre kadar su)

Su almayan bir kutuda bulundurulan kibrit ve/veya çakmak

Para

Bireyin özel gereksinime ilişkin ilaç, gözlük, işitme cihazı için pil gibi madde ve materyaller


5.Soru

"Davranışsal öğretim paketlerini “...........” gibi davranışçı yaklaşım ve uygulamalı davranış analizine dayalı öğretim uygulamalarının birarada kullanıldığı öğretim paketleri olarak tanımlayabiliriz."

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Artan ipuçları

Video model

Sosyal öyküler

Rol-oyun

Eş zamanlı ipucu


6.Soru

Hem bireyler hem de gruptaki kişiler arasındaki acil durum mesajlarının tek yönlü ve iki yönlü iletişimini desteklemek amacıyla organize edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Tek yönlü iletişim

Çift yönlü iletişim

Acil durum iletişim sistemi

Çok yönlü iletişim

Afet sistemi


7.Soru

2015 yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir Türk İşaret Dili sözlüğü yayımlanmıştır. Sözlükte işitme yetersizliği olan bireylerin günlük konuşmalarında en sık kullandıkları sözcük sayısı kaç adettir?


2607

2500

2400

3000

1000


8.Soru

Bireyin mesaj iletmek için kendi vücudunu kullanmasına dayalı olan alternatif ve destekleyici iletişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Ek araç kullanmayı gerektiren iletişim sistemleri

Ek araç kullanmayı gerektirmeyen iletişim sistemleri

Çok yönlü iletişim sistemleri

Tek yönlü iletişim sistemleri

Acil durum iletişim sistemleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarında özel gereksinimli bireyin kullandığı temel iletişim türünü belirlemek için gözlem sırasında dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili yanlış bir ifadedir?


Kişiye cevap vermesi için fazladan zaman verme.

Dikkatli dinlemek için zaman ayırma.

Soruları ard arda aralıksız sorma.

Kişinin eylemlerini doğrulamak için her zaman tekrarlama.

Bireyin jest, mimik ve göz kırpmalarına dikkat etme.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliğinin nedenleri arasında yer almaz?


Kalıtımsal nedenler

Annenin maruz kaldığı virüs

Annenin maruz kaldığı bakteri bakteri ve zehirlenmeler

Bebeklik ve çocukluktaki enfeksiyonlar

Annenin alkol, madde ya da sigara kullanımı


11.Soru

Acil durum planının güvenilir bir şekilde devamlılığı için ne kadarda bir gözden geçirilmelidir?


2 yıl

6 ay

1 yıl

3 ay

9 ay


12.Soru

Acil durum planlamaları ne sıklıkla gözden geçirilmelidir?


12 ay

3 ay

9 ay

6 ay

Ayda bir


13.Soru

Demir at  aşağıdaki gruplardan hangisi tarafından kullanılır?


Görme yetersizliği olan bireyler

İşitme yetersizliği olan bireyler

Zihinsel yetersizliği olan bireyler

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler

Fiziksel yetersizliği olan bireyler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin uygun ilaç kullanımına engel olan faktörlerden biri değildir?


Unutma

İlaç kullanımının yönetimindeki fiziksel zorluklar

Kısa süreli ve az sayıda ilaç kullanma

Yan etkilerinin doğru değerlendirilmesindeki zorluklar

İlaçların kullanma yönergelerini anlamaya ilişkin zorluklar


15.Soru

Türkiye  Özel Gereksinimli Bireylerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni hangi yılda imzalamıştır?


2009

2010

2011

2012

2013


16.Soru

Her birey için bireysel farklılıkları ne olursa olsun, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal etkinlik ve fırsatlardan tüm toplum üyelerinin eşit düzeyde yararlanmasını öngören kavramı tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Rehabilitasyon

Tedavi

Terapi

Bütünleştirme

Sağaltım


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, özel gereksinimli bireylerin alışveriş yapma, bankamatik kullanma, sinemaya gitme vb. günlük yaşam becerilerini bağımsız olarak sergileyebilmeleri için yerine getirebilmeleri gereken becerilerdir?


Doğal afetlerden ve insan kaynaklı afetlerden korunma

Kaybolduğunda kendini koruma

Temel yaya becerileri

Temel sosyal beceriler

Temel akademik beceriler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, özel gereksinimli bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılan öğretim uygulamalarının sunulmasında dikkat edilmesi gereken hususlardır?


Sistematik bir şekilde ve bireyselleştirilerek sunulması gerekir.

Sistematik bir şekilde ve kategorileştirilerek sunulması gerekir.

Yapılandırılmış bir şekilde ve bireyselleştirilerek sunulması gerekir.

Özgün bir şekilde ve bireyselleştirilerek sunulması gerekir.

Sistematik bir şekilde ve özgün içeriklerle sunulması gerekir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afrika ülkelerinde özel gereksinimli bireyler için afet ve acil durum düzenlemelerinin yapılabilmesi için atılması önerilen adımlardan biri değildir?


Afetlere müdahale ile ilgili personele, özel gereksinimli bireylerle iletişim konusunda eğitim verilmesi

Kullanılan ekipmanın (örneğin araçların) özel gereksinimli bireylere uygun olması

Acil durumlarda nasıl davranması gerektiği konusunda özel gereksinimli bireylere erişilebilir şekilde bilgi sağlanması

Afet yönetiminden sorumlu kurumların personeline eğitimli ve deneyimli sosyal hizmet uzmanlarının dahil edilmesi

Özel gereksinimli bireylere uygun erken uyarı sistemlerinin kaldırılması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireyin istenen etkinlik veya işlevin gerektirdiği en uygun vücut duruşunu almasını saylayan cihaz grubudur?


Yer değiştirme cihazları

Destekleyici iletişim cihazları

Pozisyonlama cihazları

Bilgisayar erişim cihazları

Alternatif iletişim cihazları