Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1141811

I- Anonim ortaklık şirketlerinin çıkarttıkları şirket sermayesine katılımı temsil eden kıymetli evraklardır.

II- Şirketlerin yılsonu karlarının ortaklarına (hisse Sahiplerine) dağıttıkları kısımdır.

III- Devletin ya da özel şirketlerin orta ve uzun vadeli borçlanarak fon kullanmala-rını sağlayan borç senetleridir.

IV- Devletin ya da özel şirketlerin kısa vadeli borçlanarak fon kullanmalarını sağlayan borç senetleridir.

Yukarıda tanımları verilen finansal varlıkların isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde sıralanmıştır?


Tahvil-Temettü-Hisse Senedi-Bono

Hisse Senedi-Temettü-Tahvil-Bono

Bono-Hisse Senedi-Temettü-Tahvil

Temettü-Tahvil-Bono-Hisse Senedi

Hisse Senedi-Temettü-Bono-Tahvil


Yanıt Açıklaması:

Yukarıda tanımları verilen finansal varlıkların isimleri sırasıyla Hisse Senedi-Temettü-Tahvil-Bono’dur. Bu nedenle cevap “B” seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum