Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1183366

Türkiye’de bankacılık sektörünün bilançosundaki gelişmelerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bankaların toplam varlıklarına oranla en az kredi yarattıkları yıllar 2002-2005 yılları arası olmuştur

Türkiye’de bankaların bilançolarının yükümlülükler kısmına bakıldığında bankacılık sisteminin temel kaynağı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mevduatlardır

TL cinsinden mevduatlara bakınca Türkiye'de tasarruf mevduatı temelde en önemli mevduat türüdür

DTH hesapları özellikle kur belirsizliğinin arttığı ve Türk Lirası’nın değer kaybettiği yıllarda önemli artış göstermiştir

1990’ların sonlarına doğru toplam varlıkların içerisinde menkul kıymetlerin payı artarken kredilerin payının düşmüştür


Yanıt Açıklaması:

B,C,D ve E şıklarındaki ifadeler doğru iken A şıkkındaki ifade yanlıştır. Çünkü, bankaların toplam varlıklarına oranla en az kredi yarattıkları yıllar 1998-2002 yılları arası olmuştur. Bu kredi daralması dönemi Türkiye ekonomisinin %7,5 oranıyla tarihsel olarak en çok küçüldüğü kriz yılının öncesine denk düşmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum