Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1188531

  1. Kar amacı güderler
  2. Uzun vadeli araçları kısa vadeli araçlara dönüştürürler
  3. Aracılık fonksiyonu üstlenirler

Bankalar için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Bankalar ticari işletmelerdir ve her ticari işletme gibi temelde kâr etmek amacını güderler. Bankaların bilançosunu incelerken bankaların topladıkları fonlar karşılığında faiz ödediğini, buna karşılık bu fonların kullanımı sırasında yani kredi vererek ya da menkul kıymetler aracılığı ile faiz geliri elde ettiğini gördük. Bu süreçte ticari bir banka topladığı kaynakları kullanarak yarattığı gelirin bu kaynakları toplamanın maliyetine farkı kadar kâr elde edecektir. Bankalar bu temel bankacılık işlemi sırasında bir tür varlık dönüşümü yapmaktadırlar. Bir yönü ile bankalar vadesi daha uzun olan kredi verebilmek için daha kısa vadeli olan mevduat hesapları aracılığıyla kaynak toplamaktadır yani kısa vadeli araçları uzun vadeliye dönüştürmektedir. Diğer taraftan tasarruf sahipleri kendileri borç verecek olsalardı finansal piyasalarda karşılaşacakları risklere kıyasla banka mevduatı çok daha güvenli bir yatırım aracıdır. Bu durumda bankaların yüksek riskli araçları düşük riskli araçlara dönüştürdüğü söylenebilir. Kısaca bankalar aracılık fonksiyonunu gerçekleştirirken piyasalarda vadeleri uzatmakta ve riskleri azaltmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum