Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1290420

"Kriz dönemlerinde genel olarak faiz oranların yükseldiğini, menkul kıymetlerin fiyatlarının ise düştüğünü görüyoruz. Bunun anlamı borçlanmanın daha yüksek maliyetli hale gelmesidir." Tanımı finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından hangisiyle ilgilidir?


Borçlanmanın Maliyetinin Yükselmesi

Hane Halkı Özsermayesi

Kredi Daralması

Riskten Kaçınma

Şirket Özsermayesi


Yanıt Açıklaması:

Borçlanmanın Maliyetinin Yükselmesi: Kriz dönemlerinde genel olarak faiz oranların yükseldiğini, menkul kıymetlerin fiyatlarının ise düştüğünü görüyoruz. Bunun anlamı borçlanmanın daha yüksek maliyetli hale gelmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum