Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326093

I. Hesap birimi olması
II. Bölünebilir olması
III. Değer saklama aracı olması
IV. Değişim aracı olması
V. Taşınabilir olması
Yukarıdakilerden hangileri paranın fonksiyonlarındandır?


I ve III

II ve IV

I,III ve IV

I,III ve V

II,III,IV veV


Yanıt Açıklaması:

Paranın üç temel fonksiyonu vardır: Birincisi, değişim aracı olarak kullanılmaktadırlar. İkincisi, hesap birimidirler ve üçüncüsü, değer saklama aracı olma fonksiyonunu sağlamaktadırlar. Bölünebilir be taşınabilir olması, paranın fonksiyonunu değil paranın taşıması gereken özellikleri belirtmektedirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum