Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326147

Tahvil piyasasında geçerli olan iflas riski kavramı aşağıdaki şıkların hangisinde en doğru şekilde açıklanmıştır?


Firmaların iflas etmesi durumunda çıkardıkları tahvillerin değerlerinin sıfırlanması.
Risk düzeyi.
Devletlerin herhangibir kriz durumunda piyasadaki tahvilleri bedelsiz olarak toplama yetkisi.
Enflasyon karşısında tahvillerin reel getirilerinin yok olması.
Tahvillerden doğan yükümlülüklerin farklı düzeylerde yerine getirilmemeleri olasılıklarının bulunması durumu.

Yanıt Açıklaması: Ülkelerin risk düzeyleri farklı farklıdır. Örneğin Almanya’nın ekonomisiyle Yunanistan’ın ekonomisi aynı risk düzeyinde değildir. Yatırım yapmak isterseniz bu iki ülkeden hangisini tercih edersiniz düşünün? Benzer bir şekilde bir ülkedeki farklı şirketlerin ihraç ettikleri aynı vade ve aynı para birimi cinsinden tahvillerin faizleri de farklılaşabilir. Bu farklılıkların temel nedeni tahvil satanların (şirketlerin ya da devletlerin) değişik risk düzeyinde olmalarıdır. Diğer bir ifadeyle, bu tahvillerden doğan yükümlülüklerin farklı düzeylerde yerine getirilmemeleri olasılıklarının bulunması durumudur. Bu durum ‘iflas riski’ ya da ‘kredi riski’ olarak adlandırılabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum