Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1326228

Kullanılmış araba piyasasında ters seçim sorunu kötü arabaları olduklarından değerli, iyi arabaları ise değerlerinin altında satılmasına neden olmaktadır. Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi için geçerlidir?


Limon piyasası
Bedavacılık
Asil vekil problemi
Tasarrufların mobilizasyonu
Ahlaki tehlike

Yanıt Açıklaması: Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı G. Akerlof 1970 yılında yazdığı “Limon piyasası” başlıklı makalesinde kullanılmış araba piyasası örneğinden yola çıkarak ters seçim sorununun piyasaların çalışmasına nasıl engel olduğunu anlatıyor.
Yorumlar
  • 0 Yorum