Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1408313

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1990’lardan itibaren önemli finansal krizlerden birinin tarihi değildir?


1994

1998

2001

2005

2008


Yanıt Açıklaması:

Türkiye’nin 1990’lardan itibaren dört önemlifinansal krizden etkilendiğini görüyoruz.  Bunlardan ikisi 1994 ve 2001 krizleri Türkiye’den kaynaklanan ve bulaşma etkisinin görülmediği finansal krizlerdir. Diğer ikisi ise 1998 Rusya krizinin ve
2008 küresel krizin Türkiye ekonomisine bulaşması sonucu ortaya çıkan dış kaynaklı krizlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum