Para ve Banka Deneme Sınavı Sorusu #1188516

Bankaların merkez bankasından aldığı krediye ne ad verilir?


Açık pozisyon

Repo

Reeskont

Ters repo

Vadeli mevduat


Yanıt Açıklaması:

Bankalar mevduat toplamak dışında borçlanarak da fon toplayabilirler. Bu tür toplanan fonları kullanılan krediler adı altında toplamak mümkündür. Türkiye’de kullanılan krediler toplam kaynakların %10’unun altındadır. Kullanılan kredilerin toplam kaynaklar içerisindeki payı yüksek olmasa da özellikle likidite sıkışıklığı durumunda bankaların başvurabilecekleri alternatif kaynakları göstermesi açısından önemlidir. Bu anlamda son borçlanma mercii olan Merkez Bankaları, bankaların borç alabileceği kaynaklar arasında yer almaktadır, bu kredilere reeskont kredisi adı verilir. Eğer bankalar reeskont kredisi kullanırsa bunun karşılığında reeskont faizi ödemek durumunda kalacaklar.

Yorumlar
  • 0 Yorum